Kolhydrat-reducerad diet leder till förbättrad kontroll av typ 2 diabetes och IBS
PDF

Nyckelord

främjande arbete
förebyggande arbete
utvärdering

Abstract

 

Abstrakt på svenska

Typ 2 diabetes och irritable bowel syndrome (IBS) är två vanliga sjukdomar som orsakar mycket lidande och ekonomisk belastning för såväl individ som samhälle. Vi har undersökt effekten av Okinawa-baserad nordisk diet (O-BN) vid typ 2 diabetes och socker och stärkelsereducerad diet (SSRD) vid IBS. Båda dessa dieter innebär minskat kolhydratintag. Vi fann att O-BN ledde till en förbättrad kontroll av blodsocker, blodfetter och vikt vid diabetes, och i hälften av fallen kunde medicineringen minskas. Minskningen i intag av socker och stärkelse ledde till mindre magtarmsymtom vid IBS, där minskningen av symtom korrelerade till minskat intag av bröd och sötsaker. Samtidigt minskade vikten och sötsuget.   Sammanfattningsvis kan man säga att ett minskat intag av socker och stärkelse verkar ha en god effekt på ämnesomsättningen vid typ 2 diabetes och symtomen vid IBS.

 

Abstract in English

Type 2 diabetes and irritable bowel syndrome (IBS) are two common diseases in the community which cause suffering and financial strain for both the individual and the society. We have investigated the effect of Okinawa-based Nordic Diet (O-BN) in type 2 diabetes and sugar and starch-reduced diet (SSRD) in IBS. Both diets mean reduced carbohydrate intake. We found that O-BN led to improved control of blood sugar, blood fats, weight and reduced medication in diabetes. The decrease in sugar and starch intake led to less gastrointestinal symptoms in IBS, where the decrease in symptoms correlated with decreased intake of bread and sweets. In summary, a reduced intake of sugar and starch seems to have a good effect on the metabolism of type 2 diabetes and the symptoms of IBS.

h IBS

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Bodil Ohlsson