Erfarenheter från Region Stockholms telefonlinje om covid-19 på olika språk - Interkulturell kommunikation i samarbete mellan vård och civilsamhälle
PDF

Nyckelord

covid-19
hälsokommunikation
civilsamhälle
interkulturell
jämlik hälsa

Abstract

Under två månader våren 2020 bedrev Region Stockholm en telefonlinje om covid-19 på olika språk bemannad av Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer. Syftet var att ge en allmän information om covid-19. Telefonlinjen var inte en sjukvårdsupplysning utan ett komplement till 1177, men gav den som ringde möjlighet att ställa frågor och samtala på sitt eget modersmål kring covid-19. Den regionala telefonlinjen övergick senare till att bli nationell. Trots ett omfattande informationsarbete om telefonlinjen var det en utmaning att nå ut till vissa språkgrupper. Vikten av samarbete med civilsamhället för att få kontakt med individer i grupper som riskerar stå utanför svensk myndighetsinformation blev tydlig. En Iärdom är att i krishantering behövs upparbetande kontakter och kommunikationsvägar inriktade på en välfungerande och inkluderande interkulturell kommunikation som når alla grupper i en befolkning. 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.