Medskapande i backcastingexpeditioner —Ale i 360 grader
PDF

Nyckelord

hållbar utveckling
agenda 2030
backcasting
medskapande
Ale

Abstract

Förenta Nationerna ser den lokala nivån som avgörande i den hållbara omställningen som Världen så påtagligt behöver. Samtidigt som komplexiteten och allvaret i samhällsutmaningarna ökar verkar förmågan i dagens demokratiska processer att hantera dem minska genom minskad tillit och ökat avstånd mellan beslutsfattare och invånare. Denna text beskriver ett lokalt försök att ta sig an denna dubbla utmaning: bidra till hållbar omställning samtidigt som de demokratiska processerna stärks. Arbetet går under namnet Ale i 360 grader — en medskapande backcastingexpedition.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.