The Nordic Income Equality Model in Health Promotion
PDF

Nyckelord

Health promotion
Workplace
Labor market
Income distribution
Welfare state

Abstract

We highlight and analyze an important channel for redistribution of income in the Nordic countries, often underemphasized in the scholarly literature that analyze the relationship between income equality and public health. We show how coordinated wage bargaining and solidaristic wage policy lead to wage compression, and thereby to low market income inequality in the Nordic countries. We also show that there are important spillovers between the distribution of wages decided in the labor market and the political support for a universal and comprehensive welfare state. Furthermore, we argue that small differences in income have not only contributed to good public health, but also to good economic performance in the Nordic countries.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.