Kvinnors upplevelser av bemötandet kring sin sexualitet under sin tonårstid som HVB-hems placerade
PDF

Nyckelord

Kvinnor
institutionsvård
sexuell hälsa
normerande samtal
kompetensbrist

Abstract

I denna artikel utforskas kvinnors upplevelser av hur de blev bemötta kring sin sexualitet av personalen under sin tidigare HVB-hems placering. Materialet består av fem intervjuer med kvinnor som var HVB-hems placerade under sin tonårstid. Resultaten visar att kvinnorna har en kollektiv upplevelse av att personalens bemötande fick dem att känna skam, skuld och att de var avvikande från det ”normala”. Samtal gällande sex, sexualitet och sexuella övergrepp begränsades på olika sätt. Utifrån bemötandet uppstod ett spänningsläge för kvinnorna där de upplevde både en vilja och ovilja av att få samtala om dessa ämnen med personalen. Utifrån kvinnornas upplevelser av personalens bemötande framträder en bild av kompetensbrist hos personalen i frågor gällande sex, sexualitet och sexuella övergrepp, och en institutionskultur som undviker att prata om sexualitet.

This article examines how women retrospectively experience the treatment they have received regarding their sexuality from staff during their time in HVB-homes as teenagers. Five women have been interviewed. The results of the study show that the women have a collective experience of shame, guilt, and sexual deviance resulting from the staff’s treatment. Conversations regarding sex, sexuality and sexual abuse were limited by staff in different ways. The treatment caused an ambivalence for the respondents where they both felt they needed to discuss these subjects but also felt a disinclination to discuss them with the staff. The respondents’ experiences testify to a lack of competence in the staff in dealing with sex, sexuality and sexual abuse, and an institutional culture with a lot of avoidant behavior.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Amanda Fasth, Camilla Forsberg, Johan Näslund