Fritidsbanken – Socialmedicin i praktiken

Abstract

Visst är det fantastiskt att det finns bibliotek där vi kan låna böcker. Helt gratis. Numera kan man även låna fritidsutrustning helt gratis om man går till något som kallas för Fritidsbanken som finns på nästan 100 ställen i landet. Man kan låna skidor, skridskor, fotbollar. Ja i stort sett allt man kan tänka sig. Totalt finns i runda tal 180 000 artiklar. Men hur startade det hela? Och vad ville man uppnå?
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.