Forskning inom gruppen Equity and health policy (Hälsopolitisk analys och jämlikhet i hälsa

Bo Burström

Sammanfattning


Forskargruppen Equity and health policy (hälsopolitisk analys och jämlikhet i hälsa) studerar sociala skillnader och trender i hälsa, hälsorelaterad livskvalitet, sjuklighet och dödlighet över tid, sjukvårdsutnyttjande och läkemedelsanvändning, sociala och ekonomiska konsekvenser av sjukdom samt hälsopolitikens betydelse för vissa utsatta grupper. Målet är utveckling av jämlikhetssträvande hälsopolitik. Studier görs i en tvärvetenskaplig grupp, med både kvalitativ och kvantitativ metod.

The Equity and health policy group does interdisciplinary studies of social differentials and trends over time in health, health-related quality of life, morbidity, mortality, health care utilisation, social and economic consequences of disease and the impact of policy on health in specific groups in different contexts, using quantitative and qualitative methods. The aim is to facilitate equity-oriented health policy making.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!