Maskulinitet i förändring – en konferensserie i tiden
PDF

Nyckelord

genus
maskulinitet
jämställdhet
reflektion

Abstract

Efter att ha arbetar som femokrat med frågor om jämställdhet, genus och maskulinitet i många år inom statlig förvaltning, samt som aktivist inom organisationen Män för Jämställdhet, har jag i denna artikel reflekterat över den process som konferensserien är en del av.

Här beskrivs bakrunden till konferenserna, där vikten av att skapa möten mellan forskning om män och maskuliniteter kopplat till den praxis som finns inom området har varit grundläggande. Artikeln avslutas  med en personlig reflektion, en epilog, där jag beskriver den process som jag menar att konferenserna varit en del av under dessa tio år

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.