State-organized Health Education in Germany – Health Literacy Promotion within Health Compromising Regulations
PDF

Nyckelord

health literacy
migrants
second language courses
health promotion

Abstract

Background: Migrants and refugees often have low health literacy (HL), which negatively affects their health. Adult second language courses (SLC) (e.g. in Germany) are suggested as promising settings for improving HL, but empirical evidence is rare.

Aim: To analyse the nature and process of promoting HL in German SLC and to derive implications.

Methods: We systematically analysed the eight latest textbook series approved by the German Government and discussed it considering adult education and health promotion principles.

Findings: The health topics discussed do not cover newcomers’ major health needs. Communicative situations on health are complex and require multiple linguistic skills, most activities do not support an in-depth, critical study of the health content and rarely use assets, e.g. plurilingual and pluricultural competence.

Conclusion: Promoting HL in SLC is possible and recommendable for other countries. However to further unfold its potential, the limiting regulations and conditions must be improved. 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.