Contextualising Conferences: Ten Reflections on Ten Years of Swedish Local Authority Events on “Masculinity in Change”
PDF

Nyckelord

change
conferences
equality
local authorities
men
masculinities
policy
politics
Örebro

Abstract

Abstract:

This article reflects on the ten-year long series of one-day conferences, Maskulinitet i förändring [Masculinity in change] organised by Länsstyrelsen i Örebro län (county), beginning in 2010, in terms of considering these questions: is this a unique phenomenon and achievement? How do we explain it? How do we understand it? In response, the main issues discussed are: the context of and background to the conferences series; the nature of conferences themselves; relations to the state and local state; geographical location; framings and words used in organising the conferences; political and policy orientations of the conferences; the range and gender of invited speakers; the frequency of working across sectoral boundaries; topics addressed and possible gaps; and the impact and interrelations of key individual and institutions.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.