Våld som system: våld, maskulinitet och förändring.
PDF

Nyckelord

feministiska våldsstudier
maskuliniteter
våld
våldssystem

Abstract

Artikelns syfte är att diskutera våld som system och förhållandet mellan maskulinitet, våld och förändring. 

 

Den bygger vidare på radikalfeministiska teoretiska utgångspunkter om våld som ett uttryck för makt, men inte reducerbart till makt. 

 

I artikeln argumenteras för en förståelse av mäns våld som autoteliskt och som en organiserande princip. Detta analyseras genom en teoretisk diskussion med empiriska exempel på mäns våld som ett sammanhängande system över multipla nivåer. I artikeln argumenteras också för att maskulinitet och mäns praktiker inte kan lösgöras från våld och våldsamma praktiker: de två är ömsesidigt formande och formerande. Begreppet ”våldsamma maskuliniteter” är alltså en oxymoron. 

 

Artikeln drar slutsatsen att en systemförståelse av våld möjliggör politiska insatser i oväntade domäner. 

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.