Twenty Years of Research on Social Capital and Health: What is the Utility for Health Promotion?
PDF

Nyckelord

social capital
health promotion
social networks
social support
community development

Abstract

Despite the huge amount of research about social capital and health during the last 20 years, the utility of this knowledge for health promotion remains unclear. This article aims to conceptualise social capital in relation to health promotion and to identify what is required for social capital to be used as a resource in health promotion. It suggests that social capital has become an important concept in health promotion but that many challenges remain on how it could be utilised in policy and practice. Social capital does not add any ground-breaking new knowledge in health promotion but complements already existing knowledge within social networks/social support and community development approaches in health promotion. Utilizing social capital in health promotion requires an awareness of power relations and social inequality, as well as the political structures that exist were the intervention take place. There is a need for more systematic explorations of case studies attempting to utilise social capital in health promotion.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.