Politics, Policies, Practices and Outcomes: Despite Canada’s Reputation, the Nordic Nations are the Leaders in Health Promotion
PDF

Nyckelord

Nordic welfare state
Canada
health promotion
neoliberalism
anti-immigrant sentiment

Abstract

Nordic nations’ public policy approaches to securing economic and social security for its members -- embedded within their tradition of social democratic governance – provide what the World Health Organization (WHO) initially termed the prerequisites of health, now known as the social determinants of health. In contrast, Canada, traditionally seen as providing leadership in developing health promotion concepts and practices, fares rather poorly against the Nordic yardstick. In this article, we argue it is now the Nordic nations that provide leadership in implementing policies and practices consistent with WHO principles of health promotion at the national, regional and municipal levels.  These politics and practices – and the positive health outcomes associated with them -- derive from the distinctive politics of the Nordic welfare state. Nevertheless, threats associated with growing acceptance of neoliberal approaches to governance and anti-immigrant sentiment threaten these achievements. We review these developments from a Canadian perspective contrasting the Nordic public policy and health promotion scene with Canada to illustrate both the achievements and threats to the Nordic scene.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.