Erving Goffman och den tillgjorda människan

Abstract

Kan man lita på att folk säger vad de egentligen tycker? Nej, långt ifrån alltid, menar den amerikanske sociologen Erving Goffman. Det sociala samspelet mellan människor är i mångt och mycket ett skådespel. Vad folk säger tillmäter han inte något större vetenskapligt värde. För i många sammanhang fjäskas det. Man gör sig till och säger det som passar. Som samhällsvetenskaplig metod förordar han istället observationer. Och själv kallade han sig positivist.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.