Storstädernas jämlikhetsarbete: delade normer, strukturerade problem och lärande ur goda exempel

Joakim Forsemalm

Sammanfattning


Under 2019 har storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmös, genom Mistra Urban Futures i Göteborg, studerats avseende de jämlikhetsarbeten som bedrivits under 2010-talet. I fokus har varit att förstå hur Malmökommissionen, Jämlikt Göteborg och Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm arbetat kunskapsutvecklande, organisatoriskt och engagerat med jämlikhetsfrågor. Dessa processer har vid olika tillfällen diskuterats i denna tidskrift, bland annat i ett temanummer (#6/2018) Studien genomfördes med en kvalitativ metodik och bygger på intervjuer med nyckelpersoner och en workshop i varje stad om ett utvalt exempel på när jämlikhetsarbete fungerar väl i praktiken. Den här artikeln ger en översiktlig bild av studiens huvudsakliga slutsatser men fokuserar framförallt på lärdomar från de utvalda exemplen.

Nyckelord


jämlikhetarbete; jämlikhet; storstad; lärande; organisering; social hållbarhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!