Storstädernas jämlikhetsarbete: delade normer, strukturerade problem och lärande ur goda exempel
PDF

Nyckelord

jämlikhetarbete
jämlikhet
storstad
lärande
organisering
social hållbarhet

Abstract

Under 2019 har storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmös, genom Mistra Urban Futures i Göteborg, studerats avseende de jämlikhetsarbeten som bedrivits under 2010-talet. I fokus har varit att förstå hur Malmökommissionen, Jämlikt Göteborg och Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm arbetat kunskapsutvecklande, organisatoriskt och engagerat med jämlikhetsfrågor. Dessa processer har vid olika tillfällen diskuterats i denna tidskrift, bland annat i ett temanummer (#6/2018) Studien genomfördes med en kvalitativ metodik och bygger på intervjuer med nyckelpersoner och en workshop i varje stad om ett utvalt exempel på när jämlikhetsarbete fungerar väl i praktiken. Den här artikeln ger en översiktlig bild av studiens huvudsakliga slutsatser men fokuserar framförallt på lärdomar från de utvalda exemplen.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.