Vissa är mer jämlika än andra: En analys av jämlikhet utifrån forskning som finansierats av Försäkringskassan

Anna-Carin Fagerlind Ståhl

Sammanfattning


Försäkringskassan har under perioden 2009-2018 finansierat 14 forskningsprojekt som i olika avseenden rör sjukförsäkringen. Publikationer från dessa projekt har här analyserats ur ett jämlikhetsperspektiv. Resultatet visar att personer med psykiska diagnoser eller multipel problematik riskerar att missgynnas vid aktuella metoder för bedömning och utredning. Individens resurser avseende hälsa och socioekonomi riskerar att påverka sjukskrivningsprocessen. Vikten av psykosocial arbetsmiljön för hälsa blir tydlig och härmed de skilda risker olika socioekonomiska grupper vid återgång i arbete. Hälsokonsekvenserna av tidig återgång i arbete bör beaktas utifrån olika diagnosgruppers skilda förutsättningar och behov. Sammanfattningsvis gör forskningen som Försäkringskassan har finansierat tydligt att olika diagnos- och socioekonomiska grupper har skilda förutsättningar i dagens sjukförsäkring, både avseende möjligheten att bli sjukskriven, att hantera den krävande sjukskrivningsprocessen, och att rehabiliteras. 


Nyckelord


sjukskrivning; återgång i arbete; rehabilitering; rättvisa; psykosociala resurser

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!