Följsamhet som styrningsideal hos Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten?
PDF

Nyckelord

Försäkringskassan
sjukförsäkringen
styrning
organisation

Abstract

Baserad på ett etnografisk studie av styrningen av handläggarna inom sjukförsäkringen reser denna debattartikel ett antal kritiska frågor om konsekvenserna av den informella styrningen inom myndigheten. I synnerhet påtalas att följsamhetsnormen och duktighetskulturen inom Försäkringskassan riskerar hota – och inte stärka – rättssäkerheten.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.