Mer än varannan ungdom med alkohol- och narkotikaproblem i öppenvården har erfarenhet av utsatthet i barndomen

Mats Anderberg, Karin Boson, Mikael Dahlberg, Claudia Fahlke, Johan Melander Hagborg

Sammanfattning


Det finns idag få svenska studier som undersöker erfarenheter av utsatthet i barndom hos ungdomar med drogproblem, särskilt inom öppenvården. Den här studien analyserade erfarenheter av försummelse och övergrepp under barndomen hos ungdomar (medelålder 18 år) som påbörjat öppenvårdsbehandling för drogproblem. Resultaten visade att många ungdomar hade erfarenheter av försummelse och övergrepp i barndomen. Erfarenhet av utsatthet i barndomen var också relaterat till upplevda problem i uppväxtfamiljen, t.ex. ekonomiska svårigheter, missbruk, psykisk ohälsa och våld i familjen. Resultaten pekar på att det är angeläget att även utreda utsatthet i barndomen bland ungdomar i behandling för drogproblem, särskilt då det i dag finns god evidens för att samsjuklighet (t.ex. traumareaktion och drogproblem) bör behandlads samtidigt för att uppnå bäst effekt.

Nyckelord


ungdomar, missbruksproblem, försummelse, övergrepp, CTQ

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!