En berättelse om Olof Tegström - en föregångare i Vätgas Sverige, mer än 30 år före sin tid

Inga Tegström

Sammanfattning


År 1985 fyllde Härnösand 400 år och ett småskaligt projekt med förnyelsebar energi, blev verklighet till jubiléet. Projektet kom att kallas WELGAS. Det stod för Wind-El-Gas. Tillsammans med Härnösands Kommun och Mitthögskolan, skapade ingenjören Olof Tegström ett miljövänligt projekt baserat på vind, el och vätgas. Tegström ville visa, att det går bra, att ha en hög levnadsstandard, utan att tära på miljön, tack vare ny modern teknik, fri från olja, kol och kärnkraft.

Nyckelord


Vätgas, miljö

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!