Fjärilsdansen

Abstract

Det händer inte varje dag att en socialmedicinare skriver skönlitteratur. Ännu ovanligare är det nog att det konstnärliga arbetet ägnas åt centrala socialmedicinska temata. Magnus Falk, som är verksam som socialmedicinare och professor vid Linköpings universitet är därför tämligen unik med sin roman Fjärilsdansen.

En av huvudpersonerna i denna är Karolina Wikström, Sveriges första kvinnliga i landet utbildade läkare, som fick sin utbildning här. En andra är en fiktiv kvinna vid namn Alva, som så många andra flickor i urbaniseringen kring förra sekelskiftet  blev ett offer för vanmakt och samhällelig dysfunktionalitet , då hon hamnade i prostitutionens klor. Deras vägar möts i viss mån genom Karolinas kliniska verksamhet, men framför allt i den kamp som hon förde mot den s.k. reglementeringen. Tillsammans med inte minst de tidiga feministerna och en del insiktsfulla män varav vissa verkade som läkare och tröttnat på att friskstämpla kvinnokött för saluföring på den reglerade prostitutionsmarknaden.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.