Ett betydande steg mot en renare värld
PDF

Nyckelord

fossilfritt
värgas
energi
transport

Abstract

Vår nuvarande energikrävande civilisation är byggd på lättillgänglig solenergi, som under miljontals år lagrats i form av kol, olja och gas. Energin avges vid behov genom förbränning t.ex. i fordon eller värmekraftverk. I processen frigörs en mängd ämnen som påverkar klimat och livsmiljö på ett förödande sätt.

Dessa fossila energibärare kan ersättas med en annan, ren sådan, nämligen vätgas. Det som huvudsakligen utmärker vätgasen är att den kan lagra energi i nutid, i motsats till de fossila bränslena, och kan laddas med exempelvis energi från sol, vind och vatten. Energin släpps vid behov fri i form av elektricitet och värme i en elektrokemisk process i en så kallad "bränslecell". Den enda restprodukten är vatten. 

Elektriciteten kan driva alla typer av elmotorer och lockar fordonsindustrin genom en kombination av kort tankningstid och lång transportsträcka, ett perfekt komplement till batteritekniken. IT- industrin väljer tekniken på grund av dess pålitlighet och jämna elförsörjning. 

En snabb, global och massiv satsning på denna teknik skulle kunna ge vår levande planet en chans till återhämtning. 25 av länderna inom EU anslöt sig under hösten 2018 till ett avtal för gemensam utveckling av vätgas/eltekniken. Den svenska regeringen avstod från detta.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.