Antalet läsare fortsätter öka

Abstract

 

Under det 95:e utgivningsåret, 2018, av Socialmedicinsk tidskrift (smt) har följande teman behandlats: Forskning och teori, Ett blandnummer (Nr 1), Social hållbarhet (Nr 2) med temaredaktör Walter Osika, Tillit mellan människor (Nr 3) med teamredaktörerna Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren, Forskning och teori, Ett blandnummer (Nr 4), Folkhälsa och civilsamhälle (Nr 5) med temaredaktör Magnus Karlsson och Jämlik hälsa och hållbara samhällen – hur går vi vidare? (Nr 6) med Göran Henriksson som temaredaktör.
Årets läsarundersökning omfattar statistik från den 1 januari-31 december 2018 och visar totalt 69198 (60 865, 2017) besök på vår webbplats under året. Det är en ökning med 14 % jämfört med föregående år. Antalet användare ökade från 40 482 (2017) till 47 580, vilket var en ökning med 18 % jämfört med året innan.
Antalet registrerade användare ökade under året så att vi nu har vi 1 254, som kan betraktas som våra prenumeranter.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.