Psychosocial Vulnerability Underlying Unhealthy Behaviours in Swedish Adolescents

Abstract

Ungdomsåren i en människas liv är viktiga då både bra och dåliga hälsorelaterade beteenden grundläggs då. Under denna tid introduceras ofta nya ohälsosamma, beteenden, såsom rökning och alkoholkonsumtion. Fyra av de levnadsvanor som påverkar hälsan mest är rökning, alkoholkonsumtion, låg nivå av fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Det främsta syftet med avhandlingen Psychosocial Vulnerability Underlying Unhealthy Behaviours in Swedish Adolescents var att undersöka samband mellan ungdomars hälsorelaterade beteenden (bland annat rökning, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor) och psykosociala faktorer samt att undersöka erfarenheter och tankar kring detta bland ungdomar i Sverige.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.