Skam, ojämlikhet och vidgade klyftor

Abstract

Under de senaste åren har det publicerats en rad böcker och forskningsrapporter som visar att jämlika samhällen mår bättre än ojämlika. Det borde inte ha kommit som någon överraskning. När orättvisorna och de ekonomiska klyftorna är stora märker vi av det. Det är som om det kryper innanför skinnet. Vi reagerar då med känslor som skam, ilska, förakt avsky, ångest, avundsjuka och de är allt vanligare och intensivare ju mer ojämlikt och orättvist samhället är.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.