FATTIGDOM OCH VÄLFÄRDSSKYDDSNÄTEN

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recension av:

Författare: Hans Swärd (Red.)

Titel: Bedöma och åtgärda fattigdom. Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät.

Lund: Studentlitteratur (263 sidor), 2018. Förslag upplagan.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!