Hur vet vi om ojämlikhet i hälsa minskar?
PDF

Nyckelord

jämlik hälsa
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö
ojämlikhet i hälsa

Abstract

Det är nästan tio år sedan kommunstyrelsen i Malmö beslutade om att tillsätta Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, med uppdrag att föreslå strategier för att minska ojämlikhet i hälsa i Malmö. Vilka eventuella resultat och effekter har arbetet fått för styrning, organisering och prioritering i kommunen? Och kan vi se några förändringar jämlikhet i hälsa hos Malmöborna? Hur man ska kunna värdera effekter och långsiktigt kunna följa utvecklingen är något som en utvärdering förväntas ge svar på under 2019.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.