Idealtyper av Försäkringskassans rehabiliteringshandläggare

Curt Edlund

Sammanfattning


Artikeln bygger på en kvalitativ studie med intervjuer av försäkringskasseanställda vid fyra kontor i Västerbotten 1994.Tolkningsarbetet har följt den s k ”Grounded theory- tekniken vil ket innebär att data samlas in, kodas och sätts in i sitt sociala sammanhang. Vid kodningenframkom följande fyra idealtyper, nämligen:passagerare, kontrollörer, humanister och lotsar/katalysatorer.

Nyckelord


Rehabilitering; Försäkringskassan; idealtyper

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!