Kvinnor och män i rehabilitering

Pär-Olov Sennvall

Sammanfattning


I de delar av socialförsäkringen som innehåller enskilda bedömningar har ett flertal studier visat att kvinnor och män tycks bedömas på systematiskt olika sätt. Så även inom rehabiliteringen. I denna artikel diskuterar författaren olika faktorer i socialförsäkringen och samhället istort som påverkar att kvinnor och män får olikartade bedömningar inom  detta gebit. Förutom beslutsstrukturens betydelse diskuteras balansen mellan schablonmässiga och individbaserade bedömningar, kvinnan och mannen som norm för samordningsåtgärder, och själva grundbulten i socialförsäkringen: den svenska välfärdsmodellen.


Nyckelord


Rehabilitering; genusperspektiv

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!