Lekmannaperspektiv på rehabilitering

Gunnel Östlund

Sammanfattning


I artikeln sammanfattas huvuddelen av avhandlingen ”Promoting return to work” som lades fram i december 2002 inom socialmedicin och folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsa och samhälle vid Linköpings universitet. I sin avhandling belyser Gunnel Östlund lekmäns syn på rehabiliteringsprocessen efter rygg-, nack- och skulderdiagnos. Lekmän definieras som personer vilka har personlig erfarenhet av ett specifikt fenomen. I den här typen av forskning ses brukaren, patienten, den försäkrade som expert. Lekmäns kunskaper har till skillnad från professionellas kunskaper sällan utnyttjats inom medicinsk forskning. Denna avhandling kan ses som ett kunskapsbidrag inom socialmedicinsk forskning kring lekmannaperspektiv, kvalitativ metod och genusperspektiv.


Nyckelord


Rehabilitering; lekmannaperspektiv

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!