Åter till arbete - hinder och möjligheter

Ulla Gerner

Sammanfattning


I den här artikeln speglas de sjukskrivnas syn på sin situation och på den arbetslivsinriktaderehabilitering, som Försäkringskassan har ansvar för. Artikeln bygger på fokusgruppsintervjuer med två grupper sjukskrivna, som 1996 fick rehabilitering på en smärtklinik. Resultaten visar bland annat att det finns brister inom såväl vården som Försäkringskassan och också i samverkan dem emellan. Även arbetsgivarnas roll i rehabiliteringen lyfts fram och hur viktigt det är med deras medverkan och eventuella ekonomiska bidrag. Individens egen delaktighet i rehabiliteringsprocessen befanns också vara betydelsefull.


Nyckelord


Försäkringskassan; rehabilitering; sjukskrivning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!