Sårbarhet – ett begrebb till bruk för båda jämlik hälsa och hållbara samhällen.
PDF

Nyckelord

sårbarhet
ojämlikhet
hållbarhet

Abstract

Begrebet sårbarhet används allt oftare i forskning om hållbara samhällen och jämlik hälsa. Men det är ett begrep som används mycket olika inom olika områden, och därför kan vara mera förvirrande än klargörande. Sårbarhet är ett mänskligt gundvillkor, men vårt samhälle skabar stor ojämlikhet mellan individer och samhällen i deras sårbarhet. På individniveau är där med ”precision public health” skapat förhoppningar om att kunna identificera sårbare individer, som bör ta särskilt ansvar för sit beteende. I epidemiologien har ojämlikhet i sårbarhet visat sig ha etiologisk och hälsopolitisk relevans. Hållbarhets- och utvecklings-forskningen har fokuseret på sårbarhet i betydningen bristande kapabilitet, och har gjort framsteg med at identifcera hur sårbarhed i på samhåallsniveau kan reduceras. På det sättet är sårbarhet ett begrep av relevans för båda jämlik hälsa och hållbara samhällen.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.