Omställning för hälsa och hållbarhet

Abstract

Utgående från en beskrivning av kopplingar mellan begreppen hälsa och hållbar utveckling tar texten sin utgångspunkt i tre nyckelord som nämns i samband med Agenda 2030 för en hållbar utveckling: transformation (omställning), integration (samverkan), och universalitet. Dessa nyckelord flyttar fokus från vad-frågan, som ofta resulterar i checklistor utan transformativ kraft, till varför- och hur-frågan. Texten fördjupar sig i behovet av att lägga större vikt vid de två senare frågorna och hur detta kan göras i praktiken.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.