Globala perspektiv på våld i nära relationer - en granskning av doktorsavhandlingar vid Karolinska Institutet, Sverige.

Leah Okenwa-Emegwa

Sammanfattning


Våld i nära relationer är en omfattande form av våld mot kvinnor och erkänt som ett folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Flera års forskning har lett till identifiering av individuella och kontextuella drivkrafter för prblemet, inklusive ojämlikhet mellan könen, vilka beskrivits som centrala i strävan mot att uppnå hållbar utveckling. Med hänsyn till att doktorsavhandlingar utgör en väsentlig del av kunskapsproduktionen syftar den aktuella studien till att ge en sammanställning av doktorsavhandlingar om våld i nära relationer och som framställts vid Karolinska Institutet i Sverige, för att identifiera potentiella riktningar för framtida forskning. Totalt 13 doktorsavhandlingar som publicerades mellan 2004 och 2017 har identifierats. Dessa avhandlingar ger en global inblick i våld i nära relationer genom sitt breda urval av kontext och innehåll. Behovet att fördjupa sig i gamla forskningsfrågor samtidigt som man riktar in sig på nya och uppkommande frågor diskuteras.

Nyckelord


kvinnor; mänskliga rättigheterna; doktorsavhandlingar; hållbar utveckling; jämställdhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!