Lärdomar om tillit, och nya forskningsuppgifter för tillitsforskare

Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren

Sammanfattning


Temaredaktörernas avslutning och reflektion.

Nyckelord


Tillit;tillitsforkning;tillitsforskare;Socialmedicinsk tidskrift;temanummer;lärdomar

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!