Bortfall i surveyundersökningar:

Bengt Starrin

Sammanfattning


 

I surveyundersökningar vänder man sig direkt till ett urval av respondenter för att få svar på frågor om till exempel hur man trivs, hur man mår, vad man har för åsikt om det ena och det andra. För att resultaten skall vara tillförlitliga får inte bortfallet vara för stort. Men gränsen för vad som är för stort har hela tiden flyttats fram. På 1950-talet var den 10-15 procent. Sedan dess har bortfallet ökat dramatiskt och uppgår numera i många fall till 50 procent. Frågan är: Var går smärtgränsen nu?


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!