Agenda 2030, hållbar utveckling och jämlikhet i hälsa
PDF

Nyckelord

Agenda 2030
hållbar utveckling
jämlikhet i hälsa
folkhälsa

Abstract

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 deklarationen med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. I artikeln beskriver författaren hur genomförandet av Agenda 2030 sker i Sverige och det uppdrag som Agenda 2030 – delegationen har att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan. Med utgångspunkt i Agenda 2030 – delegationens analyser och förslag beskriver författaren de kopplingar som bedöms finnas mellan Agenda 2030, hållbar utveckling och jämlikhet i hälsa.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.