Agenda 2030, hållbar utveckling och jämlikhet i hälsa

Jonas Frykman

Sammanfattning


Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 deklarationen med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. I artikeln beskriver författaren hur genomförandet av Agenda 2030 sker i Sverige och det uppdrag som Agenda 2030 – delegationen har att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan. Med utgångspunkt i Agenda 2030 – delegationens analyser och förslag beskriver författaren de kopplingar som bedöms finnas mellan Agenda 2030, hållbar utveckling och jämlikhet i hälsa.


Nyckelord


Agenda 2030, hållbar utveckling, jämlikhet i hälsa, folkhälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!