Barn- och ungdomsepidemiologi

Finn Rasmussen

Sammanfattning


Forskargruppen fokuserar på biologiska, psykologiska och sociala faktorer under fosterlivet, barnaåren och ungdomstiden, som kan tänkas påverka risken för ohälsa senare i livet. Inom vissa nischer, t ex övervikt och fetma, finns också forskning som innefattar vuxna. Forskningen karakteriseras av tvärvetenskapliga ansatser och oftast longitudinella analyser av epidemiologiska data. Inom teamet finns kompetens i medicin, epidemiologi, statistik, nutrition, psykologi, idrottspedagogik, folkhälsovetenskap och hälsoekonomi.

Our research team is applying a life course approach to studies of biological, psychological and social factors in fetal life, childhood and adolescence proposed to increase the risk of chronic diseases in later life. A range of professions are represented in our team including medicine, epidemiology, statistics, nutrition, psychology, sports medicine, public health sciences and health economics.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!