Att bygga politikerförtroende: Lättare sagt än gjort

Göran Jutengren

Sammanfattning


Finns det förutsättningar för att skapa och/eller bygga förtroende hos medborgarna? För att undersöka frågeställningen analyserades enkätsvar från 2 184 invånare i Västra Götaland, 18 till 85 år gamla. Resultaten visade att det fanns ett relativt starkt samband mellan invånarnas syn på den regionala förvaltningen och vilket förtroende de har för sina politiker. I synnerhet var detta samband relevant när det gällde hälso- och sjukvården. Det framkom också att invånarnas uppfattning om hälso- och sjukvårdens organisationseffektivitet i första hand, och medicinska kvalitet i andra hand hade betydelse för deras förtroende för regionens politiker. Den övergripande slutsatsen är att det tycks finnas förutsättningar att öka politikerförtroendet genom en målmedveten politisk förvaltning och utveckling av regionens verksamheter.

Nyckelord


Demokrati; det civila samhället; politiskt kapital; tillit; trovärdighet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!