Förtroende för vårdens information

Nomie Eriksson

Sammanfattning


Sammanfattning

Nya teknologier i sjukvården skall ge effektivare informationsflöden och bidra till att behandla patienter snabbare och effektivare. Syftet är att beskriva och analysera professionernas tillit till informationen i den digitala patientjournalen. I en jämförande studie med den tidigare analoga patientjournalen besvarar en enkätundersökning till läkare (n=65) och sjuksköterskor (n=262) (svarsfrekvens 84.7%), tilliten till informationens stöd, möjligheter och utmaningar för professionernas kunskap och förmåga att tillämpa informationen. Den horisontella tilliten mellan professionerna stöder tillit till informationen i patientjournalen. Tilliten är dock låg till att informationen effektiviserar användning av informationen. Det är inte digitalisering i sig som utvecklar tillit till informationen utan tillit mellan dem som arbetar med patienterna. När tilliten mellan professionerna ökar finns möjlighet till ytterligare samarbete i sjukvården.

Abstract

New technologies in health care shall provide more efficient information flows and contribute to treat patients more efficiently. The purpose describes and analyzes the professionals’ trust to the information in electronic healthcare records, compared to the former analogue. A survey of physicians’ (n = 65) and nurses’ (n = 262) (response rate of 84.7%) perceptions was performed about trust of the information regarding support, opportunities and challenges, and the professionals’ knowledge and ability to apply this information. The horizontal trust between professionals supports trust of the information. Digitized information, in itself, does not render the use of information more efficient. However, it is not digitalization that develops trust in the information without the trust between those working with the patients.


Nyckelord


Tillit; Sjukvård; Professioner; Information; Digital patientjournal; Trust; Healthcare; Professions; Information; Electronic Health Record

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!