Skrattsalva som lindring - Humor, skratt och välbefinnande
PDF

Nyckelord

humor
lek
välbefinnande
interventionsstudie
humorintervention

Abstract

Det finns samband mellan humor och lek, där båda är präglade av frivillighet. Humorleken kan verka såväl stressavledande som befrämjande för vårt välbefinnande. Det finns en överensstämmelse mellan en persons känsla för gemytlig humor och hans/hennes sociala nätverk. I humorcirklar tillvaratas humorns möjligheter och ifrågavarande interventionsstudie visar på deltagarnas ökade välbefinnande och ökade sociala kontakter. Humorinterventionen har utarbetats av Olsson och har med framgång använts vid flera humorcirklar.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.