Migration och hälsa - tvärdisciplinärt nätverk för tillämpad forskning

Solvig Ekblad, Ann Charlotte Hermansson

Sammanfattning


Det tvärdisciplinära forskarnätverket Migration och hälsa har i 41 seminarier under drygt tio års tid med fyra seminarier per år, regelbundet anordnat möten för doktorander, disputerade forskare och kliniker som arbetar med projekt inom migrationsmedicin. Även sakkunniga från olika myndigheter har deltagit.


Nyckelord


migration;hälsa;forskarnätverk;tvärdiciplin;migrationsmedicin

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!