Migration och hälsa - tvärdisciplinärt nätverk för tillämpad forskning
PDF

Nyckelord

migration
hälsa
forskarnätverk
tvärdiciplin
migrationsmedicin

Abstract

Det tvärdisciplinära forskarnätverket Migration och hälsa har i 41 seminarier under drygt tio års tid med fyra seminarier per år, regelbundet anordnat möten för doktorander, disputerade forskare och kliniker som arbetar med projekt inom migrationsmedicin. Även sakkunniga från olika myndigheter har deltagit.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.