Regelverk och praxis - hälso- och sjukvård åt asylsökande
PDF

Nyckelord

Socialstyrelsen
hälso- och sjukvård
asylsökande
Stockholm
uppföljning

Abstract

Vid en uppföljning som gjordes av Socialstyrelsen av hälso- och sjukvård åt asylsökande i Stockholm 2000 kunde beläggas att bara 9 procent genomgick hälsoundersökning. Landstinget kunde i detta fall inte redovisa några rutiner för att säkerställa att hälso-samtal verkligen erbjöds de asylsökande. Man kunde heller inte visa några rutiner för hur vården till de asylsökande följdes upp.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.