Kronogårdsprocessen- ett exempel
PDF

Nyckelord

Tollhättan
Blommansatningen
Särskilda satsningar i invandrartäta områden
invandrare
kommun
riksdagen

Abstract

Den 7 maj 1997 beviljade regeringen Trollhättans kommun 9 Mkr i bidrag från den s.k. ”Blommansatsningen”, eller som den hette officiellt, Särskilda insatser i invandrartäta områden. Bakgrunden till denna satsning var en proposition som utarbetades av arbetsmarknadsdepartementet. Den ledde till att riksdagen beviljade ett anslag för insatser i invandrartäta  storstadsregioner. I propositionen menade man att situationen i etniskt segregerade bostadsområden krävde snabba reaktioner och omedelbara insatser. Enligt de riktlinjer som utarbetats skulle kommuner som sökte bidrag ha fler än 100 000 invånare. Trollhättan var en av de kommuner som sökt bidrag 1995, men fick avslag då kommunen inte uppfyllde kriterier avseende invånarantal (i Trollhättans kommun bor idag drygt 50 000 invånare). Två år senare fick dock fyra mindre kommuner sina ansökningar beviljade, en av dessa  kommuner var alltså Trollhättan.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.