Kronogårdsprocessen- ett exempel

Karin Hultman

Sammanfattning


Den 7 maj 1997 beviljade regeringen Trollhättans kommun 9 Mkr i bidrag från den s.k. ”Blommansatsningen”, eller som den hette officiellt, Särskilda insatser i invandrartäta områden. Bakgrunden till denna satsning var en proposition som utarbetades av arbetsmarknadsdepartementet. Den ledde till att riksdagen beviljade ett anslag för insatser i invandrartäta  storstadsregioner. I propositionen menade man att situationen i etniskt segregerade bostadsområden krävde snabba reaktioner och omedelbara insatser. Enligt de riktlinjer som utarbetats skulle kommuner som sökte bidrag ha fler än 100 000 invånare. Trollhättan var en av de kommuner som sökt bidrag 1995, men fick avslag då kommunen inte uppfyllde kriterier avseende invånarantal (i Trollhättans kommun bor idag drygt 50 000 invånare). Två år senare fick dock fyra mindre kommuner sina ansökningar beviljade, en av dessa  kommuner var alltså Trollhättan.


Nyckelord


Tollhättan;Blommansatningen;Särskilda satsningar i invandrartäta områden;invandrare;kommun;riksdagen

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!