Från omhändertagande till tillvaratagande

Katarina Löthberg

Sammanfattning


Ett utvecklingspartnerskap inom europeiska socialfondens (ESF) gemenskapsinitiativ EQUAL. Denna artikel har två syften, dels att presentera exempel på verksamheter, som avser att ha hälsofrämjande effekter, för nyanlända invandrare i asylfas såväl som i introduktionsfas, dels att sprida kunskap om UP REKOMP, vars verksamheter bedrivs i Malmö och Uppsala.


Nyckelord


ESF;Europeiska socialfonden;EQUAL;Malmö;Uppsala;UP REKOMP

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!