Global hälsa nyckel till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Peter Friberg, Tobias Alfven, Daniel Hellden, Maria Nilsson, Helena Nordenstedt, Göran Tomson

Sammanfattning


För att stärka social hållbarhet och hälsoperspektivet i FN:s Agenda 2030 med dess 17 utvecklingsmål och för att möta komplexa hälsoutmaningar krävs forskning och utbildning som sträcker sig över flera vetenskapsområden. Det behöver därmed bli lättare för forskare från olika discipliner att mötas, identifiera forskningsfrågor, söka finansiering och driva tvärvetenskapliga forskningsprojekt.


Nyckelord


Agenda 2030;SDG;sustainability;global health;planetary health;gender;equity;inequalities

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!