Fortsatt ökning av besök på vår webbplats och planer för 2018

Bo JA Haglund

Sammanfattning


Under det 94:e utgivningsåret, 2017, av Socialmedicinsk tidskrift (smt) har följande teman behandlats: Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken (nr 1), Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (nr 2), Folkhälsoutbildningar i Sverige (nr 3), Barn i risk – kunskap från ett utvecklingsarbete (nr 4), Forskning och teori: Ett blandnummer (nr 5) och Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss (nr 6).


Nyckelord


SMT;läsarstatistik;Forte;2017

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!