Naturliga vägar till mänsklig, social och ekologisk hållbarhet

Cecilia Ulrika Dagsdotter Stenfors

Sammanfattning


Epidemiologiska och experimentella empiriska studier har visat att tillgång till och kontakt med naturmiljöer är förenat med både bättre fysisk och psykisk hälsa, med positiva effekter på flera aspekter av välmående och återhämtning från mentala belastningar. Naturkontakt kan även påverka mellanmänskliga prosociala beteenden, miljöbeteenden, och hälsobeteende. Naturmiljöer utgör således en viktig resurs även för att möta folkhälsoutmaningar med psykisk ohälsa, där stress och brist på återhämtning är vanliga orsaker. Att värna om naturen, att främja kontakt med naturen både i och utanför stadens gränser, och att arbeta aktivt för integreringen av natur i utformningen av våra levnadsmiljöer och livsstilar är således centralt för mänsklig och social hållbarhet, såväl som för miljömässig/ekologisk hållbarhet.


Nyckelord


Naturmiljö; stad; kognition; mental prestation; mental hälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!