Relationell intelligens (RI) en förutsättning för social hållbarhet

Camilla Rundberg, Christina Andersson

Sammanfattning


Med social menar vi förmågan att relatera, dvs att upptäcka och skapa relationer till individer. Det inbegriper även relationen varje individ har med sig själv. Med hållbar å andra sidan avses någon form av stabilitet. Denna artikel diskuterar hur compassion som förmåga kan stötta individen att träna upp sin förmåga att kritiskt reflektera över vilka val som behövs göras för att skapa relationer som säkrar individens välmående, en förutsättning för att kunna bidra till relationens sociala hållbarhet.


Nyckelord


Compassion, Kritisk reflektion, Relationell Intelligens, Social hållbarhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!