Om kulturupplevelser och arbetsmiljö

Töres Per Gunnar Theorell

Sammanfattning


 

Kulturella upplevelser kan skapa gemenskap och stimulera kreativitet. Kan kulturella upplevelser i arbetslivet förbättra den sociala hållbarheten? Hur är alexitymi (oförmåga att hantera känslor) relaterad till skrivande, musik, teater, bildkonst och dans? Var och en av kulturaktiviteterna hade samband med bra förmåga att hantera känslor. I musik bidrog ensemblespel, och genetiska faktorer var viktiga. Kvinnor var bättre på känslor än män och kvinnor i kreativa yrken hade särskilt bra förmåga att hantera känslor. Män i kreativa yrken hade bra resultat i musikgehörstest. Kulturinslag på arbetsplatsen hade i en prospektiv kontrollerad studie samband med låg risk för emotionell utmattning. Ett multikulturprogram förbättrade känslohanteringsförmågan hos kvinnor med utmattningssyndrom. Ett kulturprogram för chefer ökade empati vilket syntes i förbättrad hälsa hos de anställda.


Nyckelord


Kultur, hälsa; alexitymi; genetik; kontrollerade studier; arbetsmiljö

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!