Föräldrastöd i Sverige – Föräldrakraft, ett exempel

Birgitta Kimber, Therèse Skoog

Sammanfattning


Två arenor för prevention som speciellt fokuserats i preventionsforskning är skola och familj. Existerande forskning visar att den familjeinriktade preventionen generellt sett har kraftigare effekter än skolbaserade insatser. Familjebaserade preventionsinsatser bygger ofta på manualbaserade kurser som antingen riktas enbart mot föräldrarna eller mot hela familjen. Det är vanligt att mycket av innehållet handlar om hur man kan skapa positiva relationer i familjen, sammanhållning, och hur man sätter gränser och reglerar barns och ungdomars beteende. I artikeln presenteras översiktligt vad man vet om sådana metoder samt hur de för närvarande testas i Sverige.
Two preventive arenas on which there is a special focus in prevention research are the school and the family. Existing research shows that, generally speaking, familyoriented prevention has stronger effects than school-based interventions. Family-based preventive efforts often build on manual-based courses that are directed either solely at parents or at the entire family. It is common for much of their content to be concerned with how positive relationships and harmony can be created in the family, and how limits can be set on the behavior of children and adolescents and how this can be regulated. The article gives an overview of what is known about such methods, and also describes how they are currently being tested in Sweden. Key words: family-based programs; parent-child relationships; prevention.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!